אלברט א' מייקלסון

נולדתי בסטרלנו, שנמצאת כיום בפולין. הייתי האמריקאי הראשון שקיבל פרס נובל בפיזיקה בשנת 1907, עבור ניסוי מייקלסון-מורלי, חקר במטרולוגיה, תוך שימוש במכשירי הדיוק האופטיים שהמצאתי.

1852.12.9 – 1931.5.9