מצוינות

רפואה

ביולוגיה

פיזיקה

פיזיקת החלקיקים

מיחשוב

מתמטיקה

כימיה

מדעי הנדסה