אנדרש פטו

נולדתי בסומבתהיי למשפחה של סוחרים. אני מפתח שיטת פאטו המפורסמת בעולם שמשפרת את תנועתם של אלפי חולים.

1893.9.11 – 1967.9.11