בנואה מנדלברוט

נולדתי בוורשה למשפחה יהודייה של ליטאים. המשפחה שלי היגרה לצרפת בשנת 1936. בתור מתמטיקאי, אני נותן השם וחוקר ערכות פרקטלים. בין היתר קיבלתי את פרס יפן.

1924.11.20 – 2010.10.14