גבור סומורג'אי

נולדתי בבודפשט. אני מתמחה במדע משטחים; אני חוקר משטחים ומבנים של חפצים וחומרים. פרס שומוריאי נקרא על שמו.

1935.5.4 – 0