ג'וזף לאונרד גולדשטיין

נולדתי בסומטר, ארה"ב. יחד עם חוקר אחר, קיבלתי את פרס הנובל לרפואה לחקר הרגולציה של טרנספורמציית כולסטרול בשנת 1985.

1940.4.18 – 0