גוסטב לודוויג הרץ

נולדתי בהמבורג. כפיזיקאי, אני הוגה החוק והתיאוריה של התנגשות אלקטרונים ואטומים. קיבלתי פרס נובל בפיזיקה בשנת 1925, יחד עם עמית למחקר.

1887.7.22 – 1975.10.31