ג'ורג' דה הווסי

נולדתי בבודפשט בשם גיורגי בישיץ, למשפחה יהודית אמידה שקיבלה לימים תואר אצילות. אבותיו של אבי הגיעו להונגריה ממורביה; מצד אמי, אני צאצא של משפחת הברון היהודייה שוסברגר מטורניה. ב -1943 קבלתי פרס נובל לכימיה על חקר יישום עוקבים איזוטופים.

1885.8.1 – 1966.7.5