גיורגי גוטסג

נולדתי בבודפשט. הייתי הרופא הראשי של בית החולים היהודי ברחוב סאבולץ' מ- 1931 עד 1944. הייתי בעל תפקיד מרכזי בהקמת המכון הלאומי לקרדיולוגיה ב- 1957, שבו הייתי המנהל.

1906.6.18 – 1965.5.7