דניאל ליבסקינד

נולדתי בלודז' למשפחה של ניצולי שואה. כאדריכל, משרד העיצוב שלי זכה בתחרות לבניה מחדש של מגדלי התאומים ההרוסים בניו יורק.

1946.5.12 – 0