הרמן מולר

נולדתי בניו יורק. בתור גנטיקאי, קיבלתי את פרס הנובל לפיזיולוגיה בשנת 1946 עקב התגלית שקרינת רנטגן גורמת למוטציות באורגניזמים חיים.

1890.12.21 – 1967.4.5