לאיוס סטיינר

נולדתי בוואץ, הונגריה. אני חוקר מזג האוויר, ואני מפורסם עקב המחקר שלי במגנטיות כדור הארץ.

1871.6.15 – 1944.4.2