ליזה מייטנר

נולדתי בווינה. בתור פיזיקאי גרעיני, אני חוקר ביקוע גרעיני, וכפציפיסט, סירבתי לקחת חלק בתוכנית הפצצה האטומית. האלמנט הכימי מייטנריום נקרא על שמה.

1878.11.17 – 1968.10.27