מארי גל-מאן

נולדתי בניו יורק. בשנת 1969, הייתי היחידי שזכה בפרס נובל בפיזיקה על התגליות שלי בסיווג החלקיקים היסודיים והאינטראקציות שלהם.

1929.9.15 – 2019.5.24