מוריץ קפושי

נולדתי בקאפושוואר בשם מוריץ כהן, להורים עניים אך משכילים. אבי היה עובד של הקהילה; התחלתי את לימודי בבית הספר היסודי היהודי. מלבד תיאור מספר מחלות, תיארתי את סרקומת קפושי בשנת 1872, מה שהוביל אותי להיות אחד מראשוני חוקרי הפתולוגיה של איידס (אשר עדיין לא נקרא בשם זה).

1837.10.23 – 1902.3.6