מחקר

תודה על עניינכם בתערוכה. כאשר אספנו את חומרי התערוכה, מצאנו הרבה יותר דברים ממה שמוצג, כולל סרטים מקצועיים על המדענים. אנו שמחים לספק את החומרים הללו לחוקרים בתיאום מראש.