מיכאל פולני

נולדתי בברלין בשם מיכאיי פולאצ'ק. אני חוקר משמעותי של מכניקת מוצקים. אני הנשיא הראשון של חברת גלילאו, עבודתי העיקרית היא הספר שנקרא "השינוי הגדול".

1891.3.11 – 1976.2.22