מנואל בלום

בשנות השלושים היגרו הורי מאירופה לוונצואלה, שם נולדתי. אני עובד על מערכות להצפנת מידע. ב-1995 הוענק לי פרס טיורינג, הניתן לאלה שתורמים באופן משמעותי לפיתוח טכנולוגיית המידע.

1938.4.26 – 0