מרשל וורן נירנברג

נולדתי בניו יורק. בתור ביוכימאי וגנטיקאי, יחד עם עמיתי החוקרים, קיבלתי פרס נובל משותף ברפואה על פיענוח הקוד הגנטי בשנת 1968. אחר כך תמכתי ביישום תאי גזע עובריים ושיבוט למטרות טיפוליות.

1927.4.10 – 2010.4.15