פאל סלני

נולדתי למשפחה של סוחרים אמידים באדוני, הונגריה. כאחד מגדולי החוקרים בפיזיקה הניסויית ההונגרית, אני חלוץ הצילום והאדם שבנה של הפוטומטר המשמש במצלמות. קיבלתי את פרס קושוט בשנת 1952.

1884.11.7 – 1954.3.21