פריץ הבר

נולדתי בברסלאו, פרוסיה. נקראתי כאבי הלוחמה כימית. בשנת 1918, קיבלתי פרס נובל לכימיה על עבודתי בסינתזה של אמוניום, אשר הקל על ייצור של מלאכותיים.

1868.12.9 – 1934.1.29