צבי הקר

נולדתי בקרקוב בשם תדיאוש הקר. היגרתי לארץ ישראל בשנת 1950. כאדריכל אני מנסה לשמר את הטבע בבניינים שלי.

1931.5.31 – 0