שפרירה גולדווסר

נולדתי בניו יורק. אני אמריקאית-ישראלית ופרופסורית למתמטיקה; המצאתי שפת תוכנה וסוג של קריפטוגרפיה, המשמשת להצפנה בטכנולוגיית המידע. הפרסים שלי כוללים את פרס טיורינג, אשר ניתן לאלה שתורמים באופן משמעותי לפיתוח מדע טכנולוגיית המידע.

1958.1.1 – 0