גדעון ריכטר

מייסד ונותן השם של מפעל התרופות ריכטר גדעון.

1872.9.23 – 1944.12.30