גרטרוד בל אליון

נולדתי בניו יורק. ב-1988. יחד עם חוקר אחר, קיבלתי פרס נובל לרפואה על גילוי עקרונות החשובים בטיפול התרופתי, המשמשים כבסיס להשתלות איברים וכימותרפיה.

1918.1.23 – 1999.2.21