הרמן מינקובסקי

נולדתי באימפריה הרוסית. בתור מתמטיקאי, אני המצאתי את הגיאומטריה של המספרים, ושיטות גיאומטריות שימושיות כדי לפתור בעיות מורכבות. עזרתי בהיוולדה של תורת היחסות.

1864.6.22 – 1909.1.2