לב לנדאו

נולדתי בבאקו, למשפחה של אינטלקטואלים. כפיזיקאי, מיוחסות לי התיאוריות על דיאמגנטיזם ונוזליות-על. בשנת 1962 קיבלתי פרס נובל לפיזיקה על התיאוריה שלי על חומר מרוכז.

1908.1.22 – 1968.4.1