ליאו סילארד

נולדתי בבודפשט תחת השם לאו שפיץ, למשפחה מהמעמד הבינוני. אני זה שגילה את תגובת שרשרת הנויטרונים, אבי הערימות האטומיות. הפטנטים שלי כוללים את מאיץ החלקיקים והמיקרוסקופ האלקטרוני.

1898.2.11 – 1964.5.30