פאול ארדש

נולדתי בבודפשט. בשנת 1983, קיבלתי את פרס וולף, "פרס vנובל במתמטיקה". קיבלתי את פרס קושוט וכמה פרסים מקצועיים, הייתי חבר האקדמיה ההונגרית למדעים. יותר מ 1500 מאמרים שלי פורסמו על קומבינטוריקה, תורת הגרפים ותורת ההסתברות, שנכתבו בעיקר עם מחברים אחרים במשותף.

1913.3.26 – 1996.9.20