פרידריש רייס

נולדתי בדייור, הונגריה. הייתי אחד מהוגי משפט ריש-פישר, הקובע שבמקרים מסוימים, פונקציות מתנהגות כמו וקטורים.

1880.1.22 – 1956.2.28