רוברט אליוט קאהן

נולדתי בבוסטון, כצאצא של יהודים מצדו של אבי. הרמן קאהן, הפוטוריסט המפורסם הוא קרוב משפחה שלי. אני ממציא ה- TCPכלומר פרוטוקול האינטרנט. בשנת 2005, קבלתי את פרס טיורינג, אשר ניתן לאנשים שתרמו באופן משמעותי לפיתוח מדע טכנולוגיית המידע.

1938.12.23 – 0