ג'ון פון נוימן

אחד המפתחים של פרויקט מנהטן, יוצר התיאוריה של מחשבים בשליטת תוכנות.

1903.12.28 – 1957.2.8