פרייס קורני

נולדתי בשם פרידייש קורנפלד למשפחה אמידה של רופאים בניאגיקלו. פתחנו מרפאה לרפואה פנימית בשנת 1880, שם הקמנו את "בית הספר קוראני". עזרתי לארגן בית הבראה מודרני שנפתח בשנת 1901, בשם המלכה אליזבת (אחרי סיסי, אשתו של הקיסר פרנץ יוזף הראשון).

1828.12.20 – 1913.5.19