Adatvédelmi nyilatkozat

A Zsidó Kiválóságok Háza

Adatvédelmi nyilatkozata

Hatályos: 2018. június 1.

Bevezető

A Zsidó Kiválóságok Háza Balatonfüred Város Önkormányzatának tulajdonában lévő kulturális szolgáltató intézmény, melynek üzemeltetését a Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány fogja végezni. Jelen Nyilatkozat az Alapítvány adatkezelési tevékenységének összefoglalója.

Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa és védje a magánszemélyek alapvető jogait.

Az Alapítványról

Székhely: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 32.

Nyilvántartási szám: 19-01-0001807

Weboldal: www.zsidokivalosagok.hu

E-mail cím: info@zsidokivalosagok.hu

Mi a célja a jelen tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos számára. Jelen nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat jelen tájékoztatónkban:

  • miért, mihez kérjük az adatait;
  • melyik adatát mire, milyen céllal használjuk;
  • meddig kívánjuk az adatait kezelni;
  • milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Név, e-mailcím, helységnév, ahol lakik, esetlegesen telefonszám

Az adatokat közvetlenül az adat tulajdonosától szerezzük be.

Mire használjuk a kezelt adatokat?

A tárolt adatokat hírlevél küldésére használjuk fel.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végezzük:

  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR);
  • a magyar Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról szóló törvény;

Ha az adattulajdonos olyan adatokat közöl velünk, amelyek kezeléséhez nem rendelkezünk jogalappal, az ilyen adatokat töröljük.

Automatizált döntéshozatalt, ún. profilalkotást nem alkalmazzunk

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Balatonfüredi kulturális szolgáltatást végző társintézményekkel kizárólag hírlevél küldési céllal

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Nem

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

  • A mindenkori jogszabályokban előírt időtartamig, illetve az adattulajdonos visszavonó nyilatkozatáig. Amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik jellemzően 10 évig

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, elsősorban itt: info@zsidokivalosagok.hu

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz továbbítsuk.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelésünk jogszerűségét.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Hogyan tehet panaszt?

Hozzánk intézett levél, vagy e-mail útján az info@zsidokivalosagok.hu címen