Sigmund Freud

1856
Május 6-án Sigismund Schlomo Freud néven született Freibergben, az Osztrák-Magyar Monarchiában, ma Csehország (Příbor).

1873
A Bécsi Egyetem orvosi karán szerzett oklevelet.

1882
Gyakorló orvos volt az Általános Kórházban.

1885
Egyetemi magántanári címet kapott.

1885
Párizsban tanulmányozta a hipnózist, a hisztériát, valamint az epilepsziát.

1886
Magánorvosi rendelőt nyitott Bécsben.

1886
Feleségül vette Martha Bernayst, 6 gyerekük született.

1899
Megjelent az Álomfejtés című műve.

1938
Londonba emigrált a család.

1939
Szeptember 23-án elhunyt Londonban, az Egyesült Királyságban.

Milyen személyiségnek tartotta magát Freud?

„Egyáltalán nem vagyok a tudomány embere, nem vagyok sem megfigyelő, sem kísérletező, és nem is vagyok gondolkodó. Alkatom szerint nem vagyok más, mint egy konkvisztádor, vagy, ha le akarja fordítani a szót, kalandor, az ilyen embernek minden kíváncsiságával, merészségével, makacs kitartásával”. Édesanyja elsőszülött kedvence volt, innen volt a sajátos és rendíthetetlen önbizalma, amely szerinte megalapozta későbbi sikerét. Nem volt vallásos, de gyökereit őrizte.

Mely magyar orvosokkal került kapcsolatba?

Ferenczi Sándort Lévy Lajos belgyógyász maga mutatta be Bécsben Sigmund Freudnak. Rajta kívül ismerte Hermann Imrét, aki a Magyarországi Pszichoanalitikusok Egyesületének egyik alapítója volt. Hollós István elmeorvos Freud műveiből fordított, a pszichoanalitikus nyelvelméleti munkáján, a Felemelkedés az ösztönnyelvtől az emberi beszédhez, dolgozott.

Freud szerepet kapott ifjabb Johann Strauss Denevér operettjében?

Freud szerint a nevetés az életrevalóság elengedhetetlen feltétele. Az operettben lényeges vonás az irónia, önirónia. A vicc lehet obszcén, agresszív, cinikus és szkeptikus. Szelepet is kínál a mindennapok bajaitól való megszabadulásra, kiutat jelenti az elfojtás kényszeréből. A szövegírók és a zeneszerzők nem csekély része asszimilált zsidó volt. A Denevérben Frosch részegen tántorogva ölelgeti a Freudot és az ifj. Johann Strausst.

Mi volt Freud véleménye az analízist végző személyről?

Nem szabad az orvosi mesterség privilégiumának tekinteni: A pszichoanalízis a pszichológia egyik kutatási módja, az összes szellemi tudományok kutatóit kell, hogy foglalkoztassa. Megtanulni csak egyféleképpen lehet, úgy, hogy azt a vele foglalkozó orvosok is tanulják. A lélekbúvárnak legelőször önmagán kell több ízben pszichoanalízist végeznie, ami egy-két évet is igénybe vesz. Legyen etikus, betegével ne tartson szexuális kapcsolatot.

Egyik legszorosabb barátja Ferenczi Sándor volt?

Számára „bensőséges élet-, érzelem- és érdekközösség” volt. Barátság egy „seholsincs-ország” polgárával, amelynek lakói alapjában véve tanulatlan barbárok. Szerinte: „Az Ausztriához földrajzilag oly közel, de a tudomány tekintetében oly távoli Magyarország a pszichoanalízist csak egy munkatárssal ajándékozta meg, ám olyannal, aki felér egy egész egyesülettel”. Budapestre tervezte a nemzetközi mozgalom központját.

Tudományos felfedezések

1885: Párizsban tanulmányozta Jean-Martin Charcot pszichiáter hipnózissal történő gyógyítását hisztériás betegeken. Elindult a korszakalkotó elmélet megalkotása.
1899: Megjelent az Álomfejtés című műve.
1901: Megjelent A mindennapi élet pszichopatológiája című műve.
A tudattalan létezése feltételezi, hogy a személy kettős, ellentmondásos lelki struktúra, karakterünk e kettősség, e törés mentén alakul ki. Amivé alakulunk, személyünk ellentmondásos kettősének konfliktusából fakad. Arra törekszünk, hogy kiegyezzünk e két rész ellentmondásaival. A lelki betegség esetén ez nem sikerül, ezáltal betekintést nyerhetünk a lelki működés szokásos esetben láthatatlan, eredeti mechanizmusaiba.

Az orvos és a tudomány művésze

A tudományos kutatást gyakorló orvoslásra cserélte. Felfigyelt a hipnózis által meggyógyult hisztérikusokra: ebből alakult ki a lélekkutatás teljes területét átfogó pszichoanalitikus módszer. A probléma gyökerét kell megfogni: a gyermekkori traumákat álomfejtéssel, szabad asszociációval lehet a felszínre hozni. A pszichoanalízishez békés, megnyugtató körülményeket kell teremteni. A kérdezett a pamlagon fekszik, az analitikus hallgatja az álmokat, a szabad asszociációkat. A tudattalan tartalmak tudatossá válásával gyógyíthatók korábban gyógyíthatatlan bajok. A beteg bevonható a gyógyulási folyamatba, megtanulja átírni, elengedni a megbetegítő blokádot, akár bénaságot is. Freud betegeiről naplót vezetett. Tanította, megosztotta felfedezéseit. Munkássága hatással van az összes társadalomtudományra.

A bécsi lélek

Bécs a második generációs urbanizálódó, asszimilálódó zsidó családok élettere is. Az Osztrák-Magyar Monarchia bürokratikus, zárt. A kitörés útja Freud számára az orvosi pálya, ami nyelvi, etnikai, vallási különbségeken túli, egyetemes tudást és bárhol alkalmazható szakmát ad. Freud pszichoterápiája tükrözi az emlékezés óriási szerepét Bécsben, ahol mindenki az emlékeitől szenvedett. A Freud által feltárt tudatalattiban bécsi jelenségre ismerhetünk: a közéletet titkolódzás jellemzi, amely minden esemény, kijelentés mögött latens értelem keresésére késztet. Amikor Freud az id-et kontrolláló szuperegoról ír, akkor tudja, hogy mit jelent a sajtócenzúra. Ha az agressziónak nagy szerep jut a politikában és a közéletben, hogyan lehet elűzni a pszichológus rendelőjéből? Freud életművének kibontakoztatását nem az segíti elő, hogy Bécsben más városoknál több a neurotikus, hanem hogy olyan környezetben él, amely sokáig megőrzi a neurózis kiváltását elősegítő körülményeket.

Pszichoanalitikus társaságok

A Bécsi Pszichoanalitikus Társaság alapítói Sigmund Freud, Ferenczi Sándor, Otto Rank, Karl Abraham, Ludwig Binswanger, Helene Deutsch, Carl Gustav Jung, Sabina Spielrein, Victor Tausk, Varga Jenő voltak. Bécsből a tagok eredeti vagy választott új hazájukba vitték az új terápiás módszert és szemléletet. Freud nem engedett az ortodox nézeteiből. Minden érzelmi tapasztalat, így az érzés, a szeretet, a gondolat, az akarat, szexualitássá redukálása Freud egyik legnagyobb tévedése volt. Adler és Jung után Rank sem maradt mellette. Ferenczi is távolodott, de továbbfejlesztették a freudi alapokat. 1910-ben megalakult a Nemzetközi Pszichoanalitikus Társaság. A romló helyzetben Bécsből a központ Németországba, majd a II. világháború idején Londonba tették át. A Közép-Európából kiáramló analitikusok végül az USA-ba települtek.

Freud-irodalom

Freud az írásait irodalmi szintre emelte, az 1930-ban a szaktekintélyeknek szóló frankfurti Goethe-díj jelzi kultúrában elfoglalt helyét. Eredetiség, élményszerűség jellemezte. A pszichoanalízis új tudománnyá, kultúrává vált. Önéletrajzát Ignotus, a Nyugat első szerkesztője és Kovács Vilma analitikus, Michelangelo Mózese c. munkáját Kertész Imre fordította. Legtermékenyebb magyar fordítója Ferenczi Sándor volt. Több mint húszezer levelet írt, családtagjainak, kor- és pályatársainak, kollégáinak. Levelezésének jelentős részét publikálták.

1856.5.6 – 1939.9.23